Zorgverzekeraars moeten zich onder de tegels schamen over de sterk oplopende wachtlijsten op urologie-poli's.Meer dan 25 werkloze jonge urologen. Oftewel: de NVU heeft glansrijk zitten slapen, verblind door 'n onbetekenend jubileum vol verspilling.